Hội thảo

Vietnam Digital Landscape 2015

20/03/2015

Vietnam Digital Landscape 2015 được thực hiện dựa trên tổng hợp những nguồn thông tin tin cậy đã được công bố, cũng như những ước tính của Moore Corp, nhằm cung cấp cho độc giả bức tranh toàn cảnh về Digital Marketing tại Việt Nam.

Bức tranh tổng thể của Digital Marketing sẽ được phác thảo với 7 nội dung chính về thị trường, người dùng, hành vi, xu hướng về mobile, social, e-commerce,.. và phụ lục về Vietnam Advertising Landscape 2015.

[Download Vietnam Digital Landscape 2015]

. Ảnh: Administrator

Cuối cùng, cảm ơn bạn đã quan tâm đến Vietnam Digital Landscape 2015. Chúng tôi rất hoan nghênh mọi sự góp ý của bạn để báo cáo Vietnam Digital Landscape được hoàn thiện hơn ở những lần sau.

Mọi sự đóng góp và góp ý xin vui lòng gởi về: seminar@moore.vn

Nhóm thực hiện.

[Download Vietnam Digital Landscape 2015]