Tin tức

 • Multi-channel Consumer

  Hoạt động chiêu thị, quảng cáo trực tuyến nói riêng là hoạt động quan trọng trong kinh doanh nhưng cũng rất tốn kém. Để đạt hiệu quả cao, chương trình quảng cáo cần được đầu tư đúng mức, tiếp cận người tiêu dùng có giá trị cao, tại đúng kênh, vào đúng thời điểm với những thông điệp và nội dung xác thực (authentic content). Hành vi mua sắm của người dùng thay đổi đã tạo ra cơ hội và thách thức cho người làm marketing. Dưới đây là góc nhìn của chúng tôi về tác động của sự thay đổi hành vi người tiêu dùng đến hoạt động quảng cáo trực tuyến và hiệu quả quảng cáo.
 • Tiếp cận khách hàng trên các kênh truyền thông số (P1)

  Hầu hết các Marketer ngày nay đều luôn trăn trở 3 câu hỏi trước mỗi chiến dịch truyền thông rằng: Khách hàng của tôi là ai? Họ đang làm gì trên Internet và Làm sao để tiếp cận họ? Đó cũng là vấn đề lớn được đưa ra bàn luận, chia sẻ và cùng nhau tìm ra giải pháp của gần 90 khách mời tham dự trong buổi Workshop “Approach Customer on Digital Media” do Moore Corporation tổ chức vào chiều 14/07 vừa qua.
 • Branding in The Digital Age: Phần 2 - Những vai trò mới của Marketing

  Phát triển và thực hiện một chiến lược tập trung vào quá trình ra quyết định nhằm hướng đến một trải nghiệm tổng hợp cho người tiêu dùng đòi hỏi marketing phải đảm nhận những vai trò mới hoặc mở rộng hơn.
 • Branding in The Digital Age: Phần 1 - Bạn đang đặt đồng tiền sai chỗ!

  Internet đã đảo ngược cái cách mà người tiêu dùng gắn bó với thương hiệu. Phép ẩn dụ hình phễu thường được sử dụng đã thất bại trong việc mô tả đúng đắn sự tương tác giữa người tiêu dùng với thương hiệu