Dịch vụ

Digital Solution


Phân tích toàn diện, thực hành tận tâm


Moore Corp tin rằng kết quả của một chiến dịch quảng cáo thành công bước đầu phải được xuất phát từ việc phân tích kỹ lưỡng khoa học về nội tại cũng như thực trạng cộng với việc vận hành và liên tục tối ưu chiến dịch

 • Search Engine Optimization
  Search Engine Optimization

  Gia tăng thứ hạng của website bằng việc tối ưu hoá công cụ tìm kiếm và tối ưu hoá mạng xã hội

  SEO (Search Engine Optimization) và SMO(Social Media Optimization) giúp gia tăng thứ hạng của website bằng việc tối ưu hoá công cụ tìm kiếm và tối ưu hoá mạng xã hội bằng việc:

  - Chọn từ khoá

  - Xây dựng nội dụng

  - Tổng hợp các giảp pháp về SEO

 • Web Analytics
  Web Analytics

  Quy trình phân tích chuyên nghiệp từ việc phân tích thành tố của trang đích, phân tích dữ liệu và lượng truy cập để tìm ra hành vi người dùng.

  Quy trình phân tích chuyên nghiệp từ việc phân tích thành tố của trang đích, phân tích dữ liệu và lượng truy cập để tìm ra hành vi người dùng, bao gồm:- Phân tích dữ liện đinh tính và định lượng trên website của doanh nghiệp và cả đối thủ cạnh tranh

  - Tư vấn chiến lược tối ưu hoá Digital Marketing

  - Thực thi và báo cáo với các công cụ phân tích web như Moz, Alexa Pro, Similar Web Pro,..

 • Digital Media Strategy consulting
  Digital Media Strategy consulting

  Cung cấp giải pháp Media tổng thể kết hợp cùng chiến lược Media để có được kết quả tối ưu nhất cho chiến dịch quảng cáo. dựa vào việc:

  - Tập trung vào kết quả

  - Tập trung vào hành vi người dùng

  - Tập trung vào quy trình