Dịch vụ

Với định hướng kinh doanh cốt lõi là tập trung vào quảng cáo hướng đến hiệu quả, Moore Corp phát triển dịch vụ theo 3 mảng: Digital Ads Agency, Digital Media và Digital Solution. Hàng trăm khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của Moore. Hiện nay các sản phẩm dịch vụ của Moore đã phục vụ cho khách hàng đến từ hơn 10 quốc gia và các vùng lãnh thổ như: Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Đức, Singapore, Thái Lan, Hong Kong v.v…