Subscrible to our newsletter
Đăng ký để nhận những bản tin hữu ích
   

Tiềm lực doanh nghiệp

Công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ trực tuyến tại
Việt Nam
Phát triển nhân lực là giá trị cốt lõi

Chế độ đãi ngộ

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo năng lực
Chế độ phúc lợi
hấp dẫn

Phát triển nghề nghiệp

Cơ hội thăng tiến nhanh nếu đạt thành tích tốt
Được đào tạo nâng cao trình độ với các khóa đào tạo hấp dẫn

Văn hóa doanh nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, năng động
Hoạt động nội bộ thường xuyên, sôi nổi
Tôi thích nhất tính dân chủ và tinh thần thảo luận tại Moore. Đây là môi trường tốt cho tôi tự do sáng tạo, tự bảo vệ ý tưởng và được mọi người chia sẻ ý kiến xây dựng

Mr. Nguyễn Thanh Tùng - Quản lý dự án