• Game Mobile Online: Cuộc chiến khốc liệt hơn trong 2015

    16/10/2014 11:22
    Game Mobile Online (GMO), là cách gọi dành cho trò chơi điện tử trực tuyến trên thiết bị di động "có khả năng thu tiền nhiều". Yếu tố "thu tiền nhiều" được đặc trưng qua chỉ số ARPU – Average Revenue per Paid User, là doanh thu trung bình mà mỗi người chơi trả tiền sẽ trả trong một đơn vị thời gian, thường được tính theo tháng.
     
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Back · Next »