Subscrible to our newsletter
Đăng ký để nhận những bản tin hữu ích
   
  • E-LEARNING: NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN

    29/01/2015 00:00
    Trong thời gian tới, mạng xã hội Facebook có thể tham gia vào lĩnh vực E-Learning, có thể Facebook sẽ hợp tác với một số nhà cung cấp Khóa học trực tuyến mở (MOOC) nhằm nâng cao chất lượng nội dung và đem những khóa học này tới các vùng sâu, vùng xa ở một số nước đang phát triển.
     
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Back · Next »