Subscrible to our newsletter
Đăng ký để nhận những bản tin hữu ích
   

Được thành lập vào ngày 12/6/2007, Công ty Cổ phần Phát triển Giải pháp Trực tuyến Moore đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ trực tuyến, cung cấp các sản phẩm dịch vụ là lựa chọn tối tư nhất cho doanh nghiệp và cộng đồng trực tuyến: Moore Ads - Cung cấp các dịch vụ quảng cáo, marketing trực tuyến toàn diện; Moore Creative - Mang đến cho khách hàng những sản phẩm thiết kế sáng tạo và đẳng cấp; Moore Media - Cung cấp những dịch vụ toàn diện nhất về nội dung số (Photos, Mobile Content, CMS…). Việc tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ truyền thông theo 03 hướng mũi nhọn Moore Ads – Moore Creative – Moore Media đã hình thành thế chân kiềng vững chắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, toàn diện cho Moore.

Moore Corp., xác định nhiệm vụ hàng đầu của mình phải là không ngừng gia tăng giá trị cho cộng đồng, đem đến cho cộng đồng những giá trị thực sự. Đây cũng là trung tâm triết lý kinh doanh, là mục tiêu cuối cùng và xuyên suốt trong hoạt động của Moore và đồng thời là động lực để những người trẻ tại Moore không ngừng nghiên cứu sáng tạo và đổi mới, với tất cả khát vọng thay đổi thế giới công nghệ của mình.

Bằng khả năng cung cấp các dịch vụ trực tuyến hiệu quả, Moore tin tưởng sẽ đem đến những giá trị thực sự cho cộng đồng, sự hài lòng cho khách hàng, lợi nhuận tối đa cho đối tác và cuộc sống vật chất, tinh thần phong phú cho cán bộ nhân viên công ty.