Subscrible to our newsletter
Đăng ký để nhận những bản tin hữu ích
   

Công ty CP Sinh Vũ được thành lập từ năm 2009 với lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn và thiết kế đồ họa. Bằng việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và thiết kế sáng tạo, SinhVu đã và đang hỗ trợ cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và khẳng định thương hiệu một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

Ngày 01 tháng 05 năm 2011, SinhVu chính thức trở thành công ty thành viên thuộc Moore Corp.,.

Công ty Cổ phần Sinh Vũ

Giám đốc: Vũ Ngọc Sinh

Website: http://sinhvu.com

Email: contact@sinhvu.com