Tôi rất tin tưởng vào những giải pháp mà Moore Corp cung cấp cho chúng tôi. Hi vọng chúng tôi sẽ được hợp tác nhiều hơn với Moore Corp ở những dự án trong thời gian tới.

Ông Vương Quang Khải - Giám đốc Internet VinaGame